เห็นด้วยพิ มโoเ คมีบัตรประชาชนรับเลย 15,000

ต้องยอมรับเลยว่าช่วงนี้มีหลายคนที่เดือดร้อนมากๆ ซึ่งคลังเองได้ออกมาเผยว่า มีการเสนอ ให้แจกเงินประชาชน 15,000 เพียงแค่มีบัตรประชาชน ซึ่งถือเป็นข้อเสนอที่มีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นความช่วยเหลือที่หลายคนอยากได้รับ

โดยนายสุชาติ​ ธา​ดา​ธำ​รง​เวช​ อดีตรมว.คลัง​  กล่าวถึงการเยียวย าประชาชนผู้รับผลกระทบที่เหมาะสม​และรวดเร็ว​

คือ​ มีบัตรประชาชนไทย ควรได้เงินชดเชยเท่ากันทุกคน เนื่องจาก

1. รัฐบาลไทยใช้เงินจำนวนมากถึง 1.9 ล้านล้านบาท คิดเป็น 11.4% ของผลผลิตของชาติ​ (GDP) เพื่อแก้วิกฤตโดยเป็นเงินกู้ถึง 1 ล้านล้านบาท

ประชาชนไทยทุกคน จะร่วมกันเป็นหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องเก็บภาษีในอนาคตมาใช้คืน

2. รัฐบาลมีเป้าหมายกู้เงิน เพื่อมาชดเชยเยียวย าประชาชน 600,000 ล้านบาท และฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท

3. วิธีการเยียวย าของรัฐบาล มีเงื่อนไขยุ่งยากมาก ชดเชยประชาชนแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน เช่น การให้ประชาชนที่ค้าขายทำงานเอง​ และแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมคนละ 5,000 บาทต่อเดือน

เป็นเวลา 3 เดือน มีประชาชนลงทะเบียนกว่า 28 ล้านคน เดิมรัฐบาลจะให้ 9 ล้านคน แต่หลังๆ มานี้ รัฐบาลได้เพิ่มผู้มีสิทธิ เป็น14 ล้านคน แล้วก็เพิ่มเป็น 16 ล้านคนเนื่องจากเงื่อนไขมาก

 

จึงเกิดความล่าช้าไม่ทันกาล ในขณะที่ประชาชนไม่มีรายได้ไม่มีกิน

4. การชดเชยแรงงาน ในระบบประกันสังคมก็ยิ่งยุ่งยากใหญ่ ล่าช้าและไม่เท่าเทียม

 

เป็นข้อเสนอที่มีหลายคนเข้ามาแสดงความเห็นด้วยเป้นจำนวนมาก เพราะหลายคนอยากได้รับความช่วยเหลือแต่ไม่อยากแย่งลงทะเบียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *