ไม่เช็กบูโร ยืมได้ 5,000 – 50,000 ไม่ต้องค้ำ

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่ อที่น่าสนใจมากๆ สำหรับสินเชื่อจาก ช้างไทยเงิ นกู้ เพราะเป็นอีกหนึ่งสินเชื่ อที่เงื่อนไขในการขอสินเชื่ อง่ายกว่าที่อื่นมากๆ เพราะที่นี่ ไม่เช็กบูโร ยืมได้ 5,000 – 50,000 ไม่ต้องค้ำประกันด้วยนะ

สินเชื่อสำหรับคนที่มีรายได้น้อยหรือพ่อค้าแม่ค้าตลาดหาบเร่ต่างๆก็สามารถยืมได้สามารถยืมวงเงินได้ตั้งแต่หลักพันถึง 50000 บาท

ติดบูโรก็สามารถยืมเงินได้เป็นสินเชื่อถูกกฎหมาย

อีกสินเชื่อหนึ่งที่เปิดโอกาสให้อาชีพต่างๆอาชีพอิสระ Freelance หรือแม้กระทั่งพ่อค้าแม่ค้าได้

กู้ยืมเงินก้อนเพื่อไปลงทุนหรือใช้จ่ายตามที่ต้องการ ซึ่งดอกเบี้ยก็ถูกแสนถูกเพียงแค่ร้อยละ 3 ต่อเดือนเท่านั้นเอง

คุณสมบัติของผู้กู้คือ อายุ 20 ปีขึ้นไป มีสัญาชาติไทย ทำงานที่ทำอยู่ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท

โดยเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอสินเชื่ อคือ  สำเนาบัตรประชาชนบัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาทะเบียนบ้าน  หน้าแรกสมุดบัญชีที่เดินเงินหรือสำเนาบัญชีธนาคาร   สลิปเงินเดือนหรือเอกสารที่รับรองว่ามีเงินเดือนเข้าเป็นประจำ  และstatement การเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *