สินเชื่อ FLASH Plus ให้กู้ยืม 50,000 บาท ผ่อนเริ่มต้น 500 บาท ทุกอาชีพ อนุมัติไว

หลายๆคนตอนนี้คงกำลังมองหาแหล่งเงินกู้ ให้กับตัวเองอยู่ เพราะสถานการณ์ ตอนนี้ ไม่มีอะไรแน่นนอน และตอนนี้หลายๆคนเริ่มนำเงินเก็บออกมาใช้จ่ายแล้ว

โดยวันนี้เราจะมาแนะนำสินเชื่อบุคคล ธนชาต FLASH Plus เป็นสินเชื่อวงเงินหมุนเวียน ที่ตอบโจทย์สำหรับใช้จ่ายตามความต้องต้องการของผู้กู้

ที่มีวงเงินให้กู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท พร้อมบริการโอนเงินสดเข้าบัญชี หรือเบิกถอนผ่านตู้ ATM

โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเบิกถอน พร้อมทั้งให้คุณผ่อนชำระสบายๆ รายเดือน ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% ยื่นขอสินเชื่อได้ทุกคนทุกอาชีพ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

 

 

คุณสมบัติผู้กู้
กรณีเป็นพนักงานประจำ
เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุผู้กู้ไม่ต่ำกว่า 20 ปี
มีรายได้ประจำต่อเดือนไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ของธนาคาร

 

 

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ
เป็นบุคคลทีมีสัญชาติไทย อายุผู้กู้ไม่ต่ำกว่า 20 ปี
มีรายได้ประจำต่อเดือนไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
ดำเนินธุรกิจมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สมารถติดต่อได้
ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ของธนาคาร

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร
พนักงานประจำ
สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือน ล่าสุด
สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์ของผู้กู้

เจ้าของกิจการ
สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้
หนังสือรับรองของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน จำกัด
ทะเบียนการค้า หรือหนังสือบริคณห์สนธิ (สำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุด)
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน กิจการของผู้กู้


สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์ของผู้กู้
วงเงินกู้
วงเกินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือ วงเงินตั้งแต่ 10,000 – 1,000,000 บาท
ยอดชำระขั้นต่ำ
ชำระขั้นต่ำ 3% แต่ต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท ของวงเงินกู้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารธนชาตทุกสาขา Call Center โทร 1770

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *