ร าศีใดบ้ าง ปากพาร วย ปากเรียกทรั พย์

เกิดร าศีมังกร

เรื่องร าวต่อจากนี้ป็นเรื่องดี โดยเฉพาะเ กิดจากปากเพราะปากพารว ย

แปลว่าช่วงนี้การพูดการเจรจา พูดเรื่องดีๆ เรื่องที่พูดเป็นเรื่องจริงแล้วคนฟังนั้นเขารู้สึกดี

เพราะมันจะมีเหตุผลช่องทางให้เกิ ดคอนเนคชั่ น

เกิ ดโอกาสที่จะนำไปสู่ธุรกิจ แล้วก็จะมีช่องทางที่ทำให้เกิ ดเ งิน

 

 

เพราะฉะนั้นตอนนนี้ใครที่อยู่ได้เนี่ยเก่ง กับสอง เฮง สาม คือ มีบุญ สี่ ก็อยู่ไปอย่ างงั้น

อย่ าไปคิดอย่ างงั้น เพราะคุณยังมีหวัง

วิกฤตคือปัญหา อุปสรรค คนส่วนใหญ่เจอแล้วท้อแท้ ฆ่ าตัวต าย อย่ าทำ

จงมีความหวัง กำลังใจ พูดดี ดีหมด พูดดี รว ยชัดเจน

 

เกิดร าศีกุมภ์

ในช่วงนี้ พบรักกับเพื่อนสนิท

การได้พบรักก็ดีกว่าพบศัตรูหรือพบคนที่เร าเกลียดชัง

เพื่อนสนิท แปลว่า เพื่อนที่เร าเคยได้สนิทกันมาตั้งแต่อดีตชาติ แรกเจอพบเจอ

พอคบหาถูกชะต าแล้วรู้ใจไปทุกอย่ างแบบนี้ เป็นต้น

 

ข้อที่สอง ได้พบคบหากันจริงๆตั้งแต่เมื่อชั้นประถม มัธยมแล้วห่างกันไป

แล้วกลับมาเจอกันเป็นเรื่องดี

คำว่าพบรักไม่ได้แปลว่าจะต้องใช้ชีวิตคู่ แปลว่าเป็นความรู้สึกที่ดีในหล ายสถานที่

คุณจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์แล้วคุณก็จะได้เรียนรู้กันเอาเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *