ออมสิน เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ ให้อาชีพอิสระ 300,000

ต้องยอมรับเลยว่า ธนาคารออมสินเป็นอีกหนึ่งธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อ หลายโครงการมากๆ แต่ก็ยังมีหลายคนพลาดการลงทะเบียน วันนี้เรามีสินเชื่อ ใหม่ของออมสินมาฝากัน สำหรับคนที่ลงทะเบียนไม่ทันคราวที่แล้ว โอกาสมาแล้วนะ เพราะตอนนี้ออมสินเปิดลงทะเบียนรอบใหม่แล้ว

โดยสินเชื่อ เงินให้กู้ยืมนี้มีชื่อเรียกว่า สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ จากธนาคารออมสิน

ซึ่งได้ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกความต้องการ

โดยจุดประสงค์ของสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์ จาก ธนาคารออมสิน นั้นคือ  เพื่อการอุปโภคบริโภค

เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)

เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

โดยคุณสมบัติสมัครขอสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์  คือเป็นบุคคลธรรมดา มีอาชีพ และ รายได้ ที่แน่นอน   มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้ กับระยะเวลา การชำระเงินคืน จะต้อง ไม่เกิน 65 ปี

สำหรับรายละเอียดของสินเชื่อเพิ่มเติม คือ   กรณีใช้บุคคล มาค้ำประกัน กู้ยืมได้ ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อราย   กรณีใช้หลักทรัพย์ มาค้ำประกัน กู้ยืมได้ที่ ไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อราย

 

ผู้ที่มาค้ำประกัน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ มีอายุ 25 ปี ขึ้นไป มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน

และ ติดต่อได้ ผู้ที่มาค้ำประกัน หากเป็นข้าราชการ ต้องมีเงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป

 

ผู้ที่มาค้ำประกัน หากเป็นพนักงาน รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรของรัฐ หรือ

เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ต้องมีเงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป

 

สำหรับท่านใดที่สนใจ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์ สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *