ธกส. ให้ทุกอาชีพ ยืม 50,000

สำหรับใครที่สนใจ สินเชื่ อจา กธกส.แต่ไม่ได้เป็นเกษตรกร ไม่ต้องกังวล เพราะตอนนี้ ธกส.ให้กู้ได้ทุกอาชี พแล้ว โดยมียอดวงเงินที่ 50,000 บาท ใครที่สนใจสามารถติดตามอ่านรายละเอียดที่เรานำมาฝากด้านล่างเลย

สินเชื่อตัวใหม่ที่จะมานำเสนอให้แก่ทุกคนนะคะเป็นสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ถือว่าเป็นสินเชื่อเพราะเลี้ยงชีพได้เลย ไม่มีการคิดดอกในการกู้ยืมสามเดือนแรกนะคะแล้วจะมีวงเงินให้กู้ยืมทั้งหมดรวมไม่ถึง 50,000 บาทเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรายย่อยธุรกิจรายใหญ่ก็สามารถนำไปใช้จ่ายได้

ในการกู้ยืมนั้นก็จะเป็นบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการแพทยระบาดของโรค CV-19

และไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าทางธนาคารมาก่อนนะคะก็จะสามารถยื่นกู้ได้ 1000 โครงการทั้งการประกอบอาชีพตั้งหลักประชายาเศรษฐกิจพอเพียง

ในการทำเกษตรกรนั้นที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อนก็สามารถติดต่อสอบถาม

ในการกู้ยืมสินเชื่อกับทางธนาคารเพื่อการเกษตรทุกสาขาในประเทศไทยได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

สำหรับใครที่สนใจสินเชื่อตัวนี้ ต้องไม่เป็นลูกหนี้กับ ธกส.อยู่แล้วนะคะ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธกส. ทุกสาขาเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *