สินเชื่อกรุงไทย ยืมได้ทุกอาชีพ 10,000 ผ่อนวันละ 3 บ าท

เรียกว่าเป้นอีกหนึ่งสินเชื่ อที่ไม่อยากให้พลา ดเลยจริงๆ สำหรับสินเชื่ อจากกรุงไท ย ยืมได้ทุกอาชีพ 10,000 ผ่อนวันละ 3 บ าท

ซึ่งเป็นสินเชื่ อกู้ง่า ยอนุมัติเร็ว ผ่อนต่อเดือนถูกมาก สามารถลงทะเบียนสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC proudสมัครง่ายไม่ยุ่งยาก พิเศษ  สมัครวันนี้ รับดอกเบี้ยต่ำ

 

 

คุณสมบัติผู้ขอสิ นเชื่ อ  ต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ    สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์   รายได้ขั้นต่ำ 12,000 บาท / เดือน ขึ้นไป  มีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน   เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่มีอายุกิจการตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และมีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาทต่อเดือน   มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ที่บ้านหรือที่ทำงาน

 

 

 

 

 

 

เอกสาร   สำหรับพนักงานบริษัท, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน   หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)   สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงิน ที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน    สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี (เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น)

 

สำหรับเจ้าของกิจการ หรือ อาชีพอิสระ  ใช้เพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ทะเบียนการค้า หรือ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้กู้ ย้อนหลัง 6 เดือน   สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะบริษัท)    สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี (เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น)

 

ใครที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *