สินเชื่อ ธกส พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ รับเงิน 50,000 ไม่ต้องจ่ายดอ กฟรี 3 เดือนแรก

 

ประชาชน ที่เป็นเกษตรกร เตรียมเฮได้เลย สำหรับตอนนี้ ทางด้าน ธนาคาร ธกส ออกสินเชื่อใหม่แล้ว

เป็น สินเชื่อ “พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ” โดย ธนาคาร ธกส. ช่วยเหลือ เกษตรกร และ ประชาชน ทั่วไป ซึ่งยังไม่เคยเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส.

โดยไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย ในเวลา 3 เดือนแรก ดีสุดๆ เจุดประสงค์ของสินเชื่อใหม่นี้ คือ เป็นเงินทุนให้กับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจ

ให้มีเงินทุนในการสร้างอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือ อาชีพอื่นๆ เช่น

ใช้เป็นทุนเพื่อขาค้าขาย ขายสินค้าออนไลน์ เปิดร้านซักรีด ร้านเสริมสวย อู่ซ่อมรถ ขายของรถเข็น นวดแผนโบราณ เป็นต้น โดยให้วงเงิน 5 หมื่นบาท/ราย

โดยสินเชื่อ พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ มีจุดประสงค์คือ การเป็นเงินทุน ให้กับผู้ได้รับ ผลกระทบ จากกโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นคนที่ประกอบอาชีพ เปิดร้านซักรีด, ร้านเสริมสวย, อู่ซ่อมรถ, ขายของรถเข็น, นวดแผนโบราณ เป็นต้น

 

 

 

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ

1. เป็นเกษตรกร ทายาทของเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร หรือบุคคล ทั่วไป ที่ได้รับ ผลกระทบจากการระบาด ของโรค โควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และเดินทางกลับ ภูมิลำเนาเพื่อหาแนวทาง ประกอบอาชีพใหม่

2. ไม่เคยขึ้นทะเบียน เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. มาก่อน ทั้งนี้ ผู้ที่มีสมาชิก ในครัวเรือน เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว และยังไม่แยก การทำกิน หรือทรัพย์สินออกจากกัน อย่างชัดเจน จะสามารถขึ้นทะเบียน เป็นลูกค้าเฉพาะกิจ ได้เฉพาะ โครงการ นี้เท่านั้น

 

3. มีแผนการ ประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพอื่นๆ ในลักษณะ เพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือน ซึ่งใช้เงินลงทุน ไม่มากนัก

หลักประกัน

— ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นประกันหนี้ ให้กูได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง

—ใช้บุคคลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปค้ำประกัน ให้กูได้ไม่เกิน 50,000 บาท
— ใช้บุคคลรับรอง รับผิดอย่างลูกหนี้ ร่วมกัน ให้กู้ตามโครงการ ได้ไม่เกิน 50,000 บาท

ทั้งนี้ โครงการ สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ เป็นอีกโครงการที่ ธ.ก.ส. จัดขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ผ่านสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ต่ำกว่าปกติ ในช่วงที่เศรษฐกิจ ได้รับผลกระทบ อย่างรุนแรง จากการแพร่ระบาด โควิด-19

ช่องทางการสมัครขอสินเชื่อ

— สำหรับ ใครที่มีความสนใจ สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ เกษตรกร สามารถลงทะเบียน กู้ยืมเงิน ได้ที่ Line: @BAACFamily

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *