ออมสิน ปรับเกณฑ์สินเชื่อใหม่ อาชีพอิสระ พนักงานประจำ กู้ได้ 10,000

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่ อที่หลายคนสนใ จเป็นอย่างมาก หลังมีรายงา นว่า ออมสิน ปรับเกณฑ์สินเชื่อใหม่ อาชีพอิสระ พนักงานประจำ กู้ได้ 10,000 ใครที่ยังกู้ไม่ผ่ านไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆ เพราะตอนนี้ ออมสิน ปรับเกณฑ์สินเชื่อใหม่แล้ว

ล่าสุด ธนาคารออมสิน ประกาศปรับหลักเกณฑ์ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

โดยผู้ที่เคยกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากCV -19  เมื่อปี 2563

สามารถยื่นกู้ได้อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

คุณสมบัติและเงื่อนไข เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน หรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย อาชีพด้านบริการอายุ 20 ปีขึ้นไป

เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระ เงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป

เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

ผู้ได้รับผลกระทบจาก CV-19 เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้ ไม่เป็นลูกจ้าง

หรือพนักงานของธนาคารออมสิน ไม่เป็นผู้ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ

เงื่อนไขสินเชื่อ เสริมพลังฐานราก วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท

 

วิธีตรวจสอบ

สำหรับผู้ที่ต้องการ ตรวจสอบผลการลงทะเบียน  ด้วยตัวเอง เข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน หรือลิงก์นี้

https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN35/Home/CheckData

โดยกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและความคืบหน้าเบื้องต้น

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Call Center 1143

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *