กรุงไทยเปิด ให้ยืม 3O,OOO ไม่ต้องมีคนค้ำ

กรุงไทย ถือเป็นอีกหนึ่งธนาคารของรัฐ ที่ออกสินเชื่ อออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตอนนี้กำลังเดือดร้อนอย่างมาก ซึ่งตอนนี้กรุงไทย กรุงไทยเปิด ให้ยืม 3O,OOO ไม่ต้องมีคนค้ำ สำหรับใครที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างเลย

โดยกรุงไทยออกสิน เชื่อ ใหม่ ให้ยืม 20,000 บาทผ่อนแค่เดือนละ 600 กว่าบาท ทุกอาชีพไม่จำเป็นต้องมีคนค้ำประกัน  โดยปล่อยสินเชื่อให้กู้รายละไม่เกิน 25000 บาท  ผ่อนแค่ 600 พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนและมีความสนใจที่จะพูดสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ต้องผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือพนักงานประจำและมีรายได้ประจำอยู่แล้วไม่สามารถเชื่อของผู้ล่าสุด 5 เท่าของรายได้เขาไม่เกิน 1 ล้านบาท

 

และ พนักงานเอกชนที่มีเงินเดือนขั้นต่ำขึ้นไป 30,000 บาทไม่ต้องรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย แต่ต้องอายุ 20 ปีขึ้นไปอายุครบคู่และการ

เอกสารที่ต้องใช้ในการเรียนสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาสำเนาบัตรพนักงาน

 

ใครที่สนใจสินเชื่อตัวนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยใกล้บ้านได้เลยนะ