กรุงไทย ให้ยืม 1 แสน อนุมัติไวภายใน 5 นาที

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเช่ื่ อดีที่ไม่อยากให้พลาดเลย เพราะตอนนี้มีหลายคนที่กำลังเดือดร้อนมากๆ แต่กรุงไทยก็ไม่ได้นื่งนอนใจ ออกสินเชื่ อดอกเบี้ ยถูกมาให้แล้ว กรุงไทย ให้ยืม 1 แสน อนุมัติไวภายใน 5 นาที  ซึ่งเป็นสินเชื อที่ให้กู้ได้ทุกิาชีะ มีเงื่อนไขน้อยมากๆด้วย

โดยสินเชื่ อที่นำมาฝากกันวันนี้คือ สินเชื่อ Smart money โดยจะอนุมัติให้ 5 เท่าของรายได้ ถือเป็นจำนวนมากที่เยอะมากๆ

โดยสินเชื่ อนี้เหมาะสำหรับ คนที่ที่ต้องการเงินทุนหรือเงินพร้อมใช้ไว้ใจเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับตัวเอง

สำหรับคุณสมบัติขิงผู้ที่ต้องการยื่นขอสินเชื่ อคือ ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชา ติไทย อายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป

เจ้าของธุรกิจต้องดำเนินธุรกิจมา อย่างน้อย 1 ปีนะครับจดทะเบียนถูกต้องมีเอกสารยืนยัน

โดยเอกสารที่ใช้คือ

ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านถ้าเป็นพนักงานบริษัท

หรือข้าราชการพลเรือนราชการทั่วไปให้ใช้บัตรประจำตัวพนักงานหรือข้าราชการเอกสารและแหล่งที่มาในการรับเงิน

 

 

สำหรับใครที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา