ธนชาต ให้ยืม 50,000

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อดีๆที่ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆ เพราะเป็นสินเชื่อเงินสดจากธนชาติ ซึ่งถือว่าเป็นสินเชื่อที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดย ธนชาติออกมาปล่องสินเชื่อเงินสด ให้ทุกอาชีพสามารถยื่นขอสินเชื่อได้

สินเชื่อธนาคารธนชาติเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลให้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน

ที่สามารถตอบโจทย์สำหรับให้ประชาชนใช้จ่ายตามอัธยาศัยตามความต้องการของประชาชน

ผู้กู้ที่ปล่อยวงเงินให้กู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ของท่านหรือวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

พร้อมทั้งบริการโอนเงินเข้าบัญชีหรือเบิกจ่ายได้ที่ตู้ ATM

โดยไม่หักค่าธรรมเนียมการเบิกถอนพร้อมทั้งให้ผู้กู้สามารถผ่อนชำระแบบสบายๆเป็นรายเดือน

คุณสมบัติสำหรับพนักงานประจำ

ผู้กู้จะต้องเป็นประชากรไทยที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป   จะต้องมีรายรับต่อเดือนไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และต้องมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

ในกรณีที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ  ต้องเป็นประชากรไทยที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป  จะต้องเป็นผู้ที่มีรายรับมากกว่า 10,000 บาท  และต้องดำเนินการธุรกิจหรือเปิดร้านมามากกว่า 3 ปี

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอสินเชื่อ สำหเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และรายการเดินบัญชีย้อยนหลัง 3 เดือน

ใครที่สนใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนชาติ ทุกสาขาเลย