เห็นด้วยเล ยต่ออายุเร าช นะ เพิ่มอีก

ต้องยอมรับเลยว่า ตอนนี้สถานการณ์ดูเหมือนยังไม่คลี่คลาย แต่โครงการเราชนะ จะสิ้นสุดสิ้นเดือนนี้แล้ว มีหลายคนออกมาเรียกร้องให้รัฐ แจกงเินเพิ่มอีก มีการเสนอให้ต่อโครงการเราชนะ ออกไปอีก เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้กำลังเดือดร้อนอยู่

เงิ นจากรั ฐช่วยให้ประชาช นออกไปใช้สอยมากขึ้น แต่ก็มีเสียงเรียกร้องจากประชาช นให้ต่อโครงการ เราชนะ ออกไปอีก 3 เดือน

 

การที่มีประชาช นจำนวนมากหรือกระแสโซเชียลที่อย ากเพิ่มโครงการเร าช นะเพิ่มเป็น 3 เดือน

เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยากเลยสำหรับปฏิวัติแห่งรั ฐและได้เงินก่อนรวมทั้งมีการช่วยเหลือจำนวนมากเพราะเป็นไปตามระเบียบ

สำหรับการขึ้นโครงการคนละครึ่งในเฟสต่อมาก็จะต้องรอกันว่าจะมีลุ้นไหมแต่มีการต่อโครงการอย่ างแน่นอน

ไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งเร าช นะหรือโครงการเที่ยวทั่วไทยก็มีการยืนยันมาแล้วว่าจะมีการต่ออายุโครงการ

 

แต่จะเป็นกี่เดือนนั้นก็ต้องรอลุ้นผลการประกาศของคณะรั ฐมนตรีอีกต่อไป