แห่ขอไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิต ขยายลงทะเบียนถึงวันไหนเช็กที่นี่

แห่ขอไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิต ยอดทะลุ 141 ล้าน ขยายลงทะเบียนถึง 30 ก.ย. ผ่านเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th หรือสอบถาม 02881-4840 , 02887-5072

อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโ ค วิ ด-19 ส่งผลให้ประชาชนมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น

และสถานการณ์ดังกล่าวมีลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่อยู่ระหว่างก่อน และหลังการบังคับคดี จนได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เป็นเหตุสุดวิสัย

เกิดหนี้สินครัวเรือน หนี้รายย่อย หนี้บัตรเครดิต และหนี้ธุรกิจ ลูกหนี้ไม่มีรายได้มาชำระหนี้

ส่งผลกระทบทางการเงินในการดำเนินชีวิตประจำวัน กรมบังคับคดี จึงจัดโครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทยร่วมใจช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดครั้งที่ 1 ขึ้น ซึ่งมีลูกหนี้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

โดยกรมบังคับคดีเร่งทำตามนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ที่

เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวอยู่ในขณะนี้ เพื่อเป็นการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้เจรจาไกล่เกลี่ยด้วยความสะดวก รวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่าย

กรมบังคับคดีจึงจัดโครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทยร่วมใจช่วยเหลือลูกหนี้ครั้งที่ 2 ขึ้นระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย.64 ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี และสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ ทั้ง 116 แห่ง ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี สามารถไกล่เกลี่ยคดีความได้ 312 เรื่อง ทุนทรัพย์ 141,361,641.55 บาท พร้อมขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการดังกล่าวออกไปจนถึง 30 ก.ย.64

ทั้งนี้ เชิญชวนประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้สินซึ่งศาลมีคำพิพากษาแล้ว และอยู่ระหว่างการบังคับคดี เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยได้ที่สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ หรือยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยผ่านทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี โทรศัพท์ 02881-4840 , 02887-5072 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79