ดีกว่านอกระบบ สินเชื่อกรุ งไทยให้ยืม 50,000 อนุมัติไว ทุกอาชีพ

สวัสดีวันนี้ทางเพจได้มีการจัดหาข้อมูล เกี่ยวกับการกู้สินเชื่อให้ยืมสินเชื่อใหม่ จากทางธนาค า รกรุงไทยมานำเสนอทางลูกค้าสามารถ walk in เช้ามาได้เลย

หรือสมัครผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคารกรุงไทยสำหรับ บริก า รสินเชื่อที่ชื่อว่า “สินเชื่อสิบหมื่น” ที่มีวงเงินกู้ให้กู้ยืมสูงสุดถึง 500,000 บาท

อนุมัติใน 5 นาที ผ่ อ นเริ่มต้นวันละ 10 บาท เพียงแค่เป็นเจ้าของกิจก า รหรือผู้ที่เปิดใช้แอป “ถุงเงิน”

สินเชื่อสิบหมุนบริการสินเชื่อใหม่จ า กทาง ธนาคารกรุงไทย ที่เพิ่งอัพเดทข้อมูลจากหน้าเว็บของธนาค า ร โดยเป็นสินเชื่อที่เปิดโอกาศให้ เจ้าของกิจก า ร หรือ
ผู้เปิดใช้บริการแอปถุงเงิน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีธุรก ร ร มผ่านแอปขั้นต่ำเดือนละ 10,000 บาท สาม า ร ถกู้ยืมเงินกับทางธนาคารกรุงไทยได้ วงเงินสูงสุดที่ 500,000 บาท

ข้อดีของการสมัคร

– สมัครง่ายไม่ต้องใช้เอกสาร
– ทำสัญญา และตั้งวงเงินพร้อมใช้ทันทีผ่าน Krungthai NEXT
– วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท
– กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักป ร ะกัน หรือคนค้ำประกัน
– ผ่อนชำระเริ่มต้นเดือนละ 500 บาท
* ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ และจำนวนเดือนที่ลูกค้าเลือกผ่อน

คุณสมบัติผู้กู้

– เป็นเจ้าข อ งกิจการร้านค้า ที่ทำธุรกรรมผ่านแ อ ปพลิเคชัน “ถุงเงิน” และเป็นลูกค้า ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของธนาค า ร

– เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน และมีก า รทำธุรกรรมครั้งล่าสุด ภายใน 30 วันย้อนหลัง นับจ า กวันที่ยื่นขอสินเชื่อ

– มีธุรก รรมผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ขั้นต่ำ เดือนละ 10,000 บาท

– ต้องได้รับก า รเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai NEXT, แอปฯ ถุงเงิน หรือ Krungthai Connext เท่านั้น

– ไม่มีประวัติเสียหายด้านก า รเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
อัตราดอกเบี้ย

– อัตราดอกเบี้ย อยู่ระหว่าง 11%-20% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้กู้

– สูตรการคํานวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระ คือ :

( เงินต้นของค่างวดที่ผิดนัดชําระ x อัตราดอกเบี้ยผิดนัด x จํานวนวันที่ผิดนัด ) / 365 วัน

ช่องทางติดต่อ

หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะส อ บถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งข้อร้องเรียน ลูกค้าสาม า ร ถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ krungthai.com

หรือ Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาข้อมูลเพิ่มเติม https://krungthai.com/th/personal/loan/personal-loan/483

เป็นยังไงบ้างกับข้อมูลทีทางเพจเรานำมาเสนอหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มองหาสินเชื่อกู้ยืมของธนาคารกรุงไทย ถ้าชอบฝากกดไลน์ กดแช์ด้วยน่ะจ้ะ เพื่อเป็นกำลังใจต่อๆไป