แค่มีบัญชีออมสิน ยืมได้ 200,000 ไม่ต้องมีคนค้ำ

ข้อมูลสินเชื่อของธนาคารออมสินที่เรานำมาฝากคือ สินเชื่อออมสุขใจ เป็นสินเชื่อที่ให้โอกาสคนที่มีบัญชีธนาคารออมสิน ซึ่งเป้นสินเชื่อที่จะช่วยหลายคนที่กำลังเดือดร้อน ซึ่งเรานำรายละเอียดดีๆมาฝากกันค่า

โดยคุณสมบัติของผู้กู้เป็นผู้ประกอบการย่อย มีรายได้ประจำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีเงินออมเสมอ และต้องไม่เป็นพนักงานและลูกจ้างประจำของธนาคารออมสิน

โดยจะให้สิทธิ์กู้ 5 เท่าของเงินออม  โดยฝากเป็นรายวัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือu และไม่น้อยกว่า 90 วัu วงเงิuกู้สูงสด 50,000 บาท

 

สำหรับใครที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยนะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *