5 นักษัตร ด ว งจะร ว ยมากเตรียมรับโช คใหญ่

5 ปีนักษัตรต่อไปนี้ ดว งเฮง ด วงรว ย เป็นปีมหาโช ค จะรว ยแบบฉุดไม่อยู่ ก็เตรียมเฮกันได้

เกิดปีเถาะ

คนเกิ ดในปี นิสัยดีเป็นมิตรกับคนรอบข้าง ไม่คิดร้ ายกับใคร

และด้วยความดีของคุณนี่เองทำให้มักมีคนที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่เสมอ

เป็นคนที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ และยังเป็นคนด วงแข็งอีกด้วย

ที่สำคัญดว งหลังจากเดือนนี๊จะเริ่มเปลี่ยน คุณจะเจอผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลือในด้านต่างทั้งการเงิ น

การงานรวมไปถึงการใช้ชีวิต ดว งชะต าจะดีขึ้น จะมีโช คลาภวาสนาส่งด วงยังมีเกณฑ์ถูกหว ย

 

 

เกิดปีกุน

 

ปีนักษัตร ใจบุญสุนทาน ขี้สงสารและชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ

แต่มักโดนเอาเปรียบ เพร าะความขี้สงสารของคุณนี่หละ ที่มักนำความเดือ ดร้อนมาให้คุณเสมอ

หลายปีที่ผ่านมาคุณลำบ ากและเหนื่อยมามาก

ดว งชะต าของคุณมีเกณฑ์หมดเคร าะห์หมดโศก แต่จะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง

นอกจากนี๊หลังจากสิ้นเดือนไปแล้ว ด วงโช คลาภโดดเด่นมาก มีโอกาสได้จับเงิ นหลักแสนหลักล้าน

 

 

เกิดปีชวด

 

เป็นคนขยันปรับตัวเก่งและมักเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่ างรวดเร็ว

การใช้ชีวิตของคุณเองส่วนใหญ่ดำเนินไปอย่ างปกติเหมือนคนทั่วไป แต่มักมีคนนำเรื่องเดือดร้อนมาให้เสมอ

ทำให้ไม่ว่าทำอะไรก็มักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรือร าบรื่นเท่าที่ควร

แต่ก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปทำดีเข้าไว้มาก และให้คิดดีอยู่เสมอเดี๋ยวคนที่คิดร้ าย

ก็จะแพ้ภั ยตนเองและหลีกหนีหายไป หรือถึงคิดร้ ายก็ไม่สามารถทำอะไรได้

 

เกิดปีระกา

 

ไม่ชอบอยู่นิ่งๆ มักหาความรู้อยู่เสมอ ที่ผ่านมาเหมือนจะมีอุปสรรคเยอะหน่อย

มีคู่แข่งในทุกด้าน เรียกว่าทำอะไรก็ต้องมีอุปสรรค มีคนคอยขัดขวาง

แต่ไม่ต้องสนใจเพร าะต่อไปเขาจะทำอะไรคุณไม่ได้แล้ว เพร าะด วงชะต าคุณกำลังเปลี่ยนแปลงไป

ส่วนด วงเกี่ยวกับโช คลาภ มีเกณฑ์ได้รับทรั พย์ก้อนโต มีโอกาสถูกหวยรว ยเบอร์

ด้านการงานจากนี๊ไปจะมีโอกาสได้ขยับขย ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ผู้ใหญ่เข้าใจมากขึ้น

 

 

เกิดปีจอ

 

คนที่มีนิสัยพื้นฐานเป็นคนซื่อสัตย์ รักพวกพ้อง ไม่ชอบเอาเปรียบใคร แต่มักจะโดนเอาเปรียบอยู่เสมอ

ช่วงนี๊ต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่ าไว้ใจใครมากเกินไป เพร าะอาจนำความเดือดร้อนมาให้ท่านได้

ทำอะไรให้คิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบหรือปรึกษาผู้ที่ไว้ใจได้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *