ใหม่ วิธียืมเงินจาก บัตรคนจน ไม่ใช้คนค้ำ 2564

หลายๆคนยังไม่รู้ว่าบัตรคนจน ที่เรามีสามารถกู้เงินได้ด้วย

โดยตอนนี้ นอกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะนำไปใช้ซื้อของ น้ำไฟฟรี รถไฟฟรีได้แล้ว ยังสามารถใช้กู้เงินได้ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน

ในด อกเบี้ยต่ำ ซึ่งออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บัตรคนจน 2564 ภายใต้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

 

 

วงเงินในกู้เงินบัตรคนจน

สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดให้กู้วงเงิน 50,000 บาท โดยไม่ต้องใช้คนค้ำ

เงื่อนไข

เพียงมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และอายุ 20 ปีแต่ไม่เกิน 70 ปี มีการประกอบอาชีพ และมีที่อยู่แน่นอน

 

ระยะเวลา ชำระ ดอ กเบี้ย

ออมสินเปิดให้กู้เงินบัตรคนจน ได้นาน 3 ปี – 5 ปี ภายใต้ดอกเบี้ยต่ำคงที่ 0.75% ต่อเดือนเท่านั้น

และไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

วิธีสมัครสินเชื่อนี้

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

 

 

 

สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)

รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

และติดต่อที่ธนาคารออมสินเพื่อแจ้งขอ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อใช้เป็นเงินทุน หรือเป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพต่อไป หรือโทรถามข้อมูลที่ 1115

 

 

 

เงื่อนไขบัตรคนจน
บัตรคนจน กำหนดรายได้ไว้ที่เท่าไหร่

กำหนดว่าผู้ที่สมัครบัตรคนจนเป็นผู้สมัครที่ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนบุคคลหรือทรัพย์สิน

รวมทั้งครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *