ธ. ธกส ให้ยืมเงินได้ง่ายๆ 10,000 บาท ได้ทุกอาชีพ

สำหรับใครที่เดือ ดร้อน ตอนนี้ หลายๆคนกำลังมองหาสินเชื่อ เพื่อมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

เพราะมีภาะรายจ่ายที่จำเป็น จึงต้องหาแหล่งเงินกู้วันนี้เราจะมาแนะนำ

กู้สินเชื่อสู้ภัย ได้รับ 10,000 บาท จากธนาคาร ธ.ก.ส สืบเนื่องจากที่ผ่านมานะคะทางด้านของธนาคารเพื่อการกับเศษและสหกรณ์

การเกษตรได้ออกมาพูดคุยพบปะที่จะช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนได้อยู่เคียงข้างของพี่น้องเกษตรกรลูกค้าเนื่องด้วยโครงการตัวนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้

 

และดอกหกเดือนแรกไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันใดใดทั้งสิ้นรวมถึงหลักทรัพย์ในการค้ำประกันท่านก็สามารถสมัครได้ผ่าน LINE

ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกห นี้ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็ให้บุคคลที่มีการบรรลุนิติภาวะ

 

 

และได้รับผมกระทบจาก โควิด-19 อย่างที่แท้จริงสามารถยื่นขอเรื่องพักชำระหนี้ได้ท่านใด

มีความประสงค์อยากแจ้งความจำนงในการพักชำระห นี้ถ้าหากท่านมีคุณสมบัติดังข้อกล่าวมาเบื้องต้นนั้นท่านสามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอรับการพักชำระหนี้

ที่ผ่านมาจึงมีการขยายเวลาให้ชำระเงินต้นและดอกไปเรื่อยเรื่อยยังไม่มีข้อกำหนดสิ้นสุดนะคะท่านจะได้รับการพักชำระหนี้หกเดือนเป็นอย่างต่ำหรือเป็นการแบ่งเบาภาระให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนนะคะก็คือให้สูงสุดรายละ

10,000 บาทและมีการงดชำระต้น

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้โดยโครงการนี้ก็จะเริ่มต้นจากการพัก

ชำระห นี้เงินต้นให้แก่พี่น้องเกษตรกรจำนวนหกเดือนเพื่อให้ได้มีการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระสัญญาการกู้ที่มีทั้งต้นและดอกตั้งแต่เดือนเมษา

 

กับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ทุกสาขาถ้าหากท่านมีความประสงค์ไม่สะดวกในการเดินทางและต้องการข้อมูลอย่างรวดเร็วท่านก็สามารถโทรได้ที่ 02-550555 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *