เห็นด้วยไหม มีรอบ 3 เราชนะ จ่ายทีเดียว 7,000

เรียกได้ว่าโครงการที่ประชาชนชื่นชอบที่สุดจากการสังเกต และสอบถามตามกลุ่มประชารัฐก็มีเพียง โครงการเราชนะ

ที่ประชาชน สนใจก็มีเพียงแค่ อันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ นั่นคือโครงการเราชนะ ที่ประชาชนชื่นชอบ

การคัดกรองคุณสมบัติสำหรับประชาชน กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่ว ยเหลื อ

เป็นพิเศษที่ลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 15 21 ก.พ. 2564 ประชาชนกลุ่มดังกล่ าว

สามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้เเล้วนั่นเองโดย

 

 

ทางเว็ บไ ซต์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก จำนวน 4,000 บาทในวันที่ 5 มี.ค. 2564และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

แบบอเนกประสงค์ Smart Card ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ

 

 

จะสามารถทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ในวันที่ 11 มี.ค. 2564 และจะมีการโอนวงเงินสิทธิ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ

ในวันที่ 12 มี.ค. 2564เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในฐานข้อมูลของผู้ขอสละสิทธิ์ดังกล่าว

ซึ่งประชาชนต่างเสนอความคิดเห็นว่า หากมีเราชนะรอบ 3 อยากให้โอนจ่ายทีเดียวเลย 7,000 ไม่ต้องรอจ่ายเป็นอาทิตย์ ซึ่งคงต้องรอติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไร หากมีเราชนะรอบ 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *