มาใหม่ สินเชื่อเงินสิบหมื่น จากกรุงไทย อนุมัติไวใน 5 นาที ผ่อนแค่วันละ 10 บาท

กรุงไทยได้ออกสินเชื่ อตัวใหม่ออกมา ซึ่งเป็นสินเชื่ อที่น่าสนใจมากๆ สำหรับสินเชื่อเงินสิบหมื่น จากกรุงไทย อนุมัติไวใน 5 นาที ผ่อนเริ่มต้นแค่วันละ 10 บาท  เรียกว่าเป็นสินเชื่อผ่อนเริ่มต้นถูกมากๆ สำหรับสินเชื่อเงินสิบหมื่นมีจุดเด่นคือ สมัครง่ายไม่ต้องใช้เอกสาร ผ่าน Krungthai NEXT มีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นขอสินเชื่ อ คือ เป็นเจ้าของกิจการร้านค้า ที่ทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน  ถุงเงิน  และเป็นลูกค้า ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของธนาคาร  มีการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน ถุงเงิน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน และมีการทำธุรกรรมครั้งล่าสุด ภายใน 30 วันย้อนหลัง นับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ  โดยมีธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน ถุงเงิน ขั้นต่ำ เดือนละ 10,000 บาทไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

สำหรับใครที่สนใจสามารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่ มเติม  ได้ที่ krungthai.com หรือ Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *