ต่ อ อ า ยุ โครงการ เราชนะ อีก 3 เดือน

ต้องยอมรับเลยว่าโครงการเราชนะ เป็นโครงการที่ได้รับความสนใจ และมีประชาชนลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก แต่จากผลกระทบในการแพร่ระ บา ดรอ บหลัง รัฐ ให้เงิ นเราชนะ แค่ 2 เดือนเท่านั้น มีหลายคนบอกอยากให้ต่อเพิ่มอีก 3 เดือน

การที่มีประชาชนจำนวนมากหรือกระแสโซเชียลที่อยากเพิ่มโครงการเราชนะเพิ่มเป็น 3 เดือน

 

เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยากเลยสำหรับปฏิวัติแห่งรัฐและได้เงินก่อนรวมทั้งมีการช่วยเหลือจำนวนมากเพราะเป็นไปตามระเบียบ

สำหรับการขึ้นโครงการคนละครึ่งในเฟสต่อมาก็จะต้องรอกันว่าจะมีลุ้นไหมแต่มีการต่อโครงการอย่างแน่นอน

ไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งเราชนะหรือโครงการเที่ยวทั่วไทยก็มีการยืนยันมาแล้วว่าจะมีการต่ออายุโครงการ

แต่จะเป็นกี่เดือนนั้นก็ต้องรอลุ้นผลการประกาศของคณะรัฐมนตรีอีกต่อไป

 

ยังไงก็คงต้องติดตามกันต่อ ว่ารัฐจะมีมาตรการอะไรเพิ่มมาบ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *