ทำแบบนี้มันเกินไป

เรียกได้ว่าช่วงนี้อะไรก็แย่ไปหมดสำหรับทุกอย่าง เพราะหลายๆคนต้องได้รับผลกระทบจากโควิด

ไม่มากก็น้อย สำหรับในตอนนี้ โดยวันนี้ เป็นเรื่องของสาวรายหนึ่ง ที่ไปตั้งกระทู้สอบถาม

ทำเอาหลายๆคนเห็นแล้วก็อดสงสารเธอไมได้

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สมา ชิกหมายเลข 3409845 เว็บไซต์พันทิปดอทค อ ม ได้มีการตั้งก ร ะทู้ว่า

“แ ม่ แ ฟ นให้เรากู้แ ต่ ง ตั วเอง แล้วขอผ่ อ นรายเดือน” ระบุว่า สินส อ ดแต่งงานป ร ะ ส บ ก า รณ์ชี วิ ตคู่

เนื่องจากเรามีแพลนจะแ ต่ ง ง า นสิ้นปี ฝั่งแ ฟ น เ กิ ดผลกระท บ โ ค วิ ด ธุ ร กิ จไม่เดิน

เสมือนล้ ม ล ะลาย ทางเขาไม่มีเงินเลยยื่นข้อเสนอให้เรากู้สห ก ร ณ์

สิทธิ์ร า ช ก าร ทางแ ม่เราก็ก ด ดั น ยังไงก็ต้องแ ต่ ง ฝั่งแ ฟ นกู้ธ น า ค า ร

จำนองรถ บ้าน เพื่อมาสานต่อธุ ร กิ จ ค ร อ บ

 

วอททท ? มันมีแบบนี้ด้วยหรือ ? ได้ยินตอนแรกต ก ใ จมาก

ทำไมเขาดูถู ก เ ห ยี ย ด ห ย า มเรา เห็นเราไม่มีคุณค่าแบบนี้ เราควรคิดยังไง

ความเป็นจริงมันมีเหรอแบบนี้ ตอนนี้มืดแปดด้าน หาหนทางไม่อ อ กไม่กล้าบ อ กแ ม่ตัวเอ

ง เราหมั้นกันไว้มกราคม 2563 เกือบจะ 2 ปีแล้ว แ ม่เราก็ลำบ า ก ใ จ งานก็ไม่จัด

 

ขอแค่มายกขั น ห ม ากทำให้ถูกต้องตามประเพณีให้เกียรติแ ม่

เปรียบกับครูแถวบ้านที่เขาจั ดใหญ่โต แ ม่เราก็ไม่เอา ฟุ่ ม เ ฟื อ ย

 

 

 

 

ก็ช่วยเซฟทุกอ ย่ า งแล้ว แต่แ ม่อยู่ในชุมชนบ้านน อ ก พวกชาวบ้านก็ลือว่าหมั้นแล้วไม่แ ต่ ง

แ ม่ขอแค่ทำให้มันถูก ทางแ ฟ นก็มาล้ ม เราไม่รู้จะหาท า ง อ อ กยังไงแล้ว

แ ฟ นเงินเดือนหมื่นห้า บ้านทำธุรกิจอ ย่ า งหนึ่งให้กู้มาแ ต่ ง ตั ว เองมันไม่เ กิ นไปหน่อยเหรอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *