เราช นะ แจกเพิ่มแล้ว ได้ทุกเดือน

ถือว่าเป็นข่าวดี สำหรับประชาชน ที่ลำบาก และยังรอคอย

การเยียวยๅจากรัฐบาล ในตอนนี้

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 64 กระทรวงการคลัง เตรียมโอนเงิน เรา

 

ชนะ ให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ งว ดแรก
จำนวน 200 บาท คาดว่าจะเริ่มเดือน กรกฎาคม นี้ โดย
มาตรการเพิ่มวงเงินให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

 

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะสนับสนุนเงินเดือนละ 200 บาท
เข้าบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด เป็นเวลา 6 เดือน (เดือน
ก.ค.-ธ.ค. 64) เพื่อให้นำไปใช้จ่ายสิทธิผ่านร้านค้าที่เข้า

ร่วมโครงการของรัฐ เช่น ธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้ารวมถึง
บริการคนละครึ่งเฟส 3 เท่ากับว่าในกลุ่มนี้จะได้รับเงิน
ตลอดโครงการ 1,200 บาท และคาดว่าจะมีเม็ดเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 3,000 ล้านบาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *