ธกส. ปรับเกณฑ์ใหม่ พักชำระหนี้ยาว 6 เดือน

ในช่วงสถานการณ์แบบนี้มีหลายคนที่กำลังเดื อดร้อน ล่าสุดมีรายงานว่า ธกส. ปรับเกณฑ์ใหม่ พักชำระหนี้ยาว 6 เดือน สำหรับสินเชื่ อ สู้ภั ย CV-19 เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชน ใครที่เดือ ดร้อนห้ามพลาดเลย

โดยมีโครงการสินเชื่อกู้ภัยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโร คระบาด CV-19 โดยคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.25 เปอร์เซ็นต์ ลูกค้าของธนาคาร ธกส.ผู้ที่มีความสนใจสามารถเข้ามาขอทำสัญญากู้และยื่นขอพักชำระหนี้กับธนาคารได้ด้วยตัวเอง

ทางธกสเองก็ได้รับนโยบายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากทางภาครัฐให้พักชำระหนี้ให้พี่น้องเกษตรกรและยังสามารถยื่นขอกู้ได้ 10,000 บาท

โดยไม่คิดดอกเบี้ยและยังพักชำระเงินต้นให้พี่น้องยาวนานถึง 6 เดือนพี่น้องเกษตรกรสามารถดูรายละเอียดได้ในการยื่นขอสินเชื่อ

โดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันหรือบุคคลมาค้ำประกันส่วนระยะเวลาการผ่อนชำระคืนยังให้ระยะเวลายาวนานถึง 3 ปี

และยังมีอัตราในการจ่ายคืนไม่เกิน 300 บาทต่อเดือนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรทั่วไปได้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อเงินกู้โครงการนี้ให้ได้มากที่สุด

พี่น้องชาวเกษตรกรลูกค้าของธนาคาร ธกส.ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนจากนั้นให้นำเสนอวัตถุประสงค์

แล้วเลือกไปที่สินเชื่อเงินกู้ที่สามารถยื่นกู้ได้รายละไม่เกิน 10,000 บาทหรือมีความประสงค์ที่จะขอพักชำระหนี้ระยะเวลา 6 เดือน ไปด้วยเลยนั้น

ท่านยังสามารถเลือกพักชําระหนี้ 3 เดือนก็ยังได้ยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันของพี่น้องเกษตรกรที่จะเลือกระยะเวลาพักชำระหนี้เป็นระยะเวลากี่เดือน

 

ใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธกส.ทุกสาขาเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *