เราชนะ แจกเพิ่ม ได้ทุกเดือน

ต้องยอมรับเลยว่าโครงการเราชนะเป็นโครงการที่มีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก แต่ตอนนี้มีเสียงเรียกร้องให้แจกเงิ นเราชนะเพิ่มอีก เพราะประชาชนยังเดือดร้อนอยู่เลย  ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

โดยรัฐเตรียมโอนเงินให้กับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษเดือนกรกฎาคมนี้ โดยกลุ่มช่วยเหลือพิเศษนี้จะได้รับเงิน 200 บาทเป็นเวลา 6 เดือน โดยจะได้รับ 1,200 บาทตลอดโครงการนั่นเอง

โดยคนที่ได้รับเงิ นจากโครงการคนละคร่งจะไม่ได้รับส่วนนนี้ จะมีเพียงกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษเท่านั้นที่ได้รับเงินโครงการเราชนะอีก 6 เดือน

 

ใครที่ลงทะเบียนอยู่ในกลุ่มต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เตรียมรับเงินได้เลย เริ่มกรกรฎาคมนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *