หนี้งวดรถผ่อนไม่ไหว ขอพักชำระ ขอลดค่างวด ขอพักดอกได้

ช่วงนี้มีหลายคนที่ไม่สามารถแบกรับภาระอันหนักอึ่งได้ เพราะเศรษฐกิจไม่ดี ทำให้ไม่สามารถผ่อนชำระหนี้รถได้ แต่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่สามารถผ่อนชำระได้ โดยมีมาตรการให้ไกล่เกลี่ยโดยไม่ต้องมีหลักประกัน

โดยธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีการออกมาประกาศว่าเรื่องมหกรรมการไก่เกียนี่บัตรเครดิต

และหนี้สินส่วนบุคคลให้แก่พี่น้องประชาชนส่วนสร้างด้านของผู้ช่วยธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีมาตรการในการช่วยเหลือลดภาระให้กับลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง

รวมไปถึงการเพิ่มระบบในการแกนี่แบบเร่งด่วนซึ่งเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งสำหรับประชาชนและผู้ที่มีธุรกิจเป็นหนี้อยู่ณปัจจุบัน

บการชำระหนี้คืนทุกท่านเพราะลูกหนี้จะยังผ่อนการชำระหนี้ของท่านอยู่เสมอเนื่องไม่ต้องไปฟ้องบังคับคดีสามารถรักษาสัมพันธ์ดีระหว่างกันได้ซึ่งจะช่วยลดปริมาณคดีในศาลลงทุกวันทุกวันนะคะและมีการลดต้นทุนของระบบการเงินในภาพแบบองค์รวม

ข้อเสนอนะคะก็จะเป็นไปตามแนวทางของโครงการคลินิกแกนี่อย่างเช่นเราจะยกตัวอย่างให้ท่านใดทราบนะคะก็คือลูกหนี้สามารถผ่อนชำระทั้งเงินต้นเท่านั้นนะคะด้วยดอกเบี้ยที่ท่านค้างอยู่ก็จะยกให้ลูกหนี้เป็นการจ่ายชำระตามแผนได้สำเร็จและที่สำคัญ

จะมีการชำระหนี้แบบระยะยาวให้ท่านได้ผ่อนแบบสบายนานถึงห้าปีซึ่งจะได้รับค่างวดที่ลูกหนี้ต้องจ่ายไม่สูงนักและอยู่ในวิสัยที่ฝั่งทางผู้เป็นนี่ชำละได้อย่างเช่นกรณีถ้าท่านยืมเงินต้นอยู่ที่ 50,000 บาท

ปีที่หนึ่งถึงปีที่สามท่านจะมีการจ่ายเพียงเดือนละ 1111 บาทเท่านั้นถัดมาปีที่สี่ถึงปีที่ห้าจะมีการจ่ายเพียงเดือนละ 416 บาท

ไม่มีค่าใช้จ่าย คลิกลงทะเบียนได้ที่นี่ www.bot.or.th หรือ https://www.1213.or.th/App/DMed/V1 ตั้งแต่วันนี้ -30มิถุนายนนี้

 

หากไม่สะดวกในการกรอกข้อมูลออนไลน์ ขอให้กรอกชื่อและเบอร์โทร ตาม Link นี้ https://bit.ly/37fP7Dw และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/3qifD6X

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *