เราชนะ 2000 อีก 3 เดือน โอนเป็นเงิ นเข้า 7000

ตอนนี้ยังมีประชาชนเป้นจำนวนมากที่ส่งเสียงถึงรัฐให้แจกเงินเพิ่มอีก เพราะเราชนะรอบใหม่ที่ให้ 2,000 แต่หลายคนบอกไม่พอ อยากให้เพิ่มอีก 7,000 ใครเห็นด้วย ช่วยส่งเสียงหน่อย เผื่อรัฐจะพิจารณาเพิ่มอีก

โดยมาตรการในระยะต่อไป เมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง  โดยใช้เงินจาก พ.ร.ก.เงินกู้ฯ ที่เหลืออยู่ ได้แก่

1.มาตรการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3

โดยให้เงินค่าครองชีพแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค. – ธ.ค.)

และเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษจำนวนเป้าหมาย 2.4 ล้านคน เพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค. – ธ.ค.)

2.มาตรการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19

โดยให้ความสำคัญกับการกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนกลุ่มรายได้ปานกลาง

 

และรายได้สูงได้แก่ มาตรการ “คนละครึ่งระยะที่ 3” ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน

ให้สิทธิ์ใช้จ่ายที่รัฐจะสมทบได้วันละไม่เกิน 150 บาท วงเงินคนละ 3,000 บาทต่อคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *