เปิดลงทะเบียนแล้ว สินเชื่อจากธนาคารออมสิน แค่มีสมุดบัญชีกู้ได้เลย

หากพูดถึงสินเชื่อจากธนาคารต่างๆ ต้องยอมรับเลยว่าสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นสินเชื่อที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด มีคนเข้าไปลงทะเบียนขอสินเชื่อจนแอพล่มเลยทีเดียว เนื่องจากเป็นสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ำมาก ล่าสุด สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ จากธนาคารออมสิน เปิดให้จองแล้ว แค่มีสมุดเงินฝากในมือ หรือสลากออมสินพิเศษ ก็ยื่นขอสินเชื่อได้ ทุกอาชีพ

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์จากธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อที่เหมาะสำหรับผู้ประสบปัญหาภาวะถูกเลิกจ้าง เพราะสินเชื่อนี้มีขั้นตอนการยื่นขอสินเชื่อที่ไม่ยุ่งยากเลย สามารถยื่นทำเรื่องขอสินเชื่อได้ง่ายๆ ขอแค่มีสลากออมสินพิเศษของตัวเอง หรือบุคคลอื่น ที่มีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บาทเท่านั้น

โดยวงเงินกู้แบ่งออกเป็น 2 แบบ

แบบที่ 1 เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลากู้ไม่เกิน 10 ปี

แบบที่ 2 เงินกู้เบิกเกินบัญชี ไม่เกิน 10,000,000 บาท ทบทวนวงเงินทุก 1 ปี

 

 

โดยทางธนาคารให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน หรือมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด  ใครที่สนใจสินเชื่อสุขสันต์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *