ออมสิน ปรับเกณฑ์ใหม่ ให้ยืม 200,000 ไม่ต้องค้ำ

ออมสิน ถือเป็นอีกหนึ่งธนาคารัฐที่มีสอ นเชื่อหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจาก CV-19 ระรอกใหม่ ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่า ออมสิน ปรับเกณฑ์ใหม่ ให้ยืม 200,000 ไม่ต้องค้ำ สำหรับผู้สูงวัย เป็นโครงการช่วยเหลือผู้สูงวัยที่ต้องการเงินทุนไว้ใช้ประจำวันหรือใช้ยามฉุกเฉินดูยามเจ็บป่วย โดยให้กู้รายละไม่เกิน 200,000 บาทแค่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปไม่เกิน 70

Read more